sk gb
Prepojený s prírodouPrepojený s prírodouPrepojený s prírodouPrepojený s prírodouPrepojený s prírodou

Zrekonštuovaná budova
v modernom štýle

Parkovisko -> 70 miest
Do jednej hodiny ZDARMA
Prenájom priestorov
Us.Eu,spol.s r.o.
Mária Stesňáková: 0919 391 361

Vitajte na stránke Domu služieb v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa  
Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj
 
Územie na severe Slovenska, zovreté riekou Poprad, potokom Jakubianka, Ľubovnianskym a Levočským pohorím, bolo osídlené už v staršej dobe kamennej. Prvá listinná zmienka o Starej Ľubovni, ktorá mestské výsady získavala postupne, je z roku 1292. Je nesporné, že mesto existovalo už oveľa skôr. Svedčí o tom i posledný výskum okolia, keď v blízkosti mesta sa zistilo sídlisko magdalenienskej kultúry lovcov sobov spred 15-12000 rokov. Najvýznamnejšie privilégia dostala v roku 1364 od uhorského kráľa Ľudovíta I., ktorý ju povýšil na slobodné kráľovské mesto s právom meča a vyňal spod jurisdikcie hradu Ľubovňa. Ľubovňania získali výhody tzv. magdeburského práva, t.z. mohli si voliť richtára, mestskú radu, usporadúvať výročné trhy, čapovať pivo, loviť ryby a súdiť svojich občanov.
 
Významným pre mesto bolo aj obdobie po roku 1412, kedy bolo mesto zaradené medzi 16 spišských miest daných do zálohu poľskej korune uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským. Hrad Ľubovňa bol počas zálohu sídlom starostu zálohovaného územia a v meste sa odohralo mnoho uhorsko-poľských diplomatických rokovaní. Uvedené postavenie prispelo k rozvoju mesta. Záloh trval až do roku 1772.
 
Jadrom Starej Ľubovne je Námestie sv. Mikuláša s obdĺžnikovým pôdorysom, na ktorom sú kamenné domy postavené prevažne po veľkom požiari v roku 1556. Osobitné postavenie na námestí má rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša pochádzajúci z konca 13. storočia. V jeho barokovom interiéri sa ukrýva 7 vzácnych a bohato zdobených oltárov a iné umelecké diela. 
 
Na vápencovom pohorí sa nad mestom vypína kamenný hrad Ľubovňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1311. Hrad patril do série pevností strážiacich hranicu kráľovstva.
 
Dnes na hrade sa nachádzajú expozície Ľubovnianskeho múzea a v podhradí samostatná expozícia ľudovej architektúry. Najcennejším exponátom je drevený zrubový kostolík z Matysovej so vzácnymi ikonami. Do expozícii múzea ročne zavíta 150 000 návštevníkov.
 
V roku 2001 vytvorili mesta Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa združenie pod názvom Slovenské kráľovské mesta. Cieľom tohto združenia je spoločná propagácia a prezentácia kultúrnych a prírodných hodnôt regiónov Spiš a severný Šariš.
 
Dnes je mesto prirodzeným administratívnym a kultúrnym centrom severovýchodného Spiša.
Mesto a jeho okolie s krásnymi prírodnými danosťami poskytuje nespočetné možnosti pre podnikanie v oblasti cestovného ruchu. 

Počet obyvateľov:
16 300
Rozloha katastrálneho územia mesta:
31 km²
Na území mesta sa nachádza:
35 ulíc a dve námestia.
Administratívne centrum okresu
 
Prvá písomná zmienka o meste:
rok 1292
Udelenie mestských práv:
rok 1364
Významné obdobie mesta:  
1412 – 1772 / 16 spišských miest v poľskom zálohu, Hrad Ľubovňa a mesto – centrum zálohu počas 360 rokov /      
Erb mesta:
Svätý Mikuláš
Nadmorská výška:
545 m.n.m.
Najzaujímavejšie pamiatky mesta:  
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Meštianske domy na Námesti sv. Mikuláša, Ľubovniasky hrad, skanzen ľudovej architektúry pod hradom
Historické názvy mesta:
Liblow, Lyblio, Lublow, Lubelaw
Vzdialenosti:
Poprad - 50 km, Prešov - 63 km, Bratislava - 380 km Nowy Sacz /PL - 45 km, Krakow / PL - 180 km
Okres Stará Ľubovňa
 
GPS : 49°18´ 08,28“N
 
          20°´41´24,49“E
 

Chcete sa nás niečo opýtať?
Neváhtajte nás kontaktovať!

+421 919 391 361 | stesnakova.maria@gmail.com
Výnimočná ponuka v Starej Ľubovni
Nové priestory, nová šanca pre vaše podnikanie!

Výhodné podnikanie v moderných priestoroch
© 2013 Dom služieb - Stará Ľubovňa | Všetky práva vyhradené.